O nas

INWE
Kapitał, który pracuje na sukces

INWE jest polską firmą inwestycyjną skoncentrowaną na rynku odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa mieszkaniowego. Stale poszukuje inwestycji oferujących najlepszy zysk przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka. Jest spółką holdingową, która nabywa udziały w spółkach celowych i prowadzi nadzór Inwestorski

0
milionów PLN w inwestycjach grupowych

Firmy odnoszące sukcesy, które chcą zwiększyć skalę prowadzonych inwestycji mogą dołączyć do grona partnerów INWE.

Przedsiębiorcy i inwestorzy prywatni mogą zostać wspólnikami spółek działających  w grupie INWE i w ten sposób stworzyć własny dochód pasywny.

Maciej Musiał, Prezes INWE

Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu oraz wydzieleniu eksperckich kompetencji marek grupy INWE poprawiamy wyniki i zwiększamy poziom bezpieczeństwa inwestycji.

mm

Strategia rozwoju grupy INWE

INWE zamierza systematycznie zwiększać skalę prowadzonych inwestycji oraz zwiększać rentowność prowadzonej działalności dla Inwestorów w spółkach celowych.

Wykorzystanie Pracowni Finansowej Spzoo oraz Centrum Usług Spzoo, które dzięki specjalizacji na wybranym obszarze oraz standaryzacji procedur pozwalają na sprawne obsługiwanie i nadzór nad spółkami celowymi z portfela inwestycyjnego INWE.

Podstawowym obszarem inwestycyjnym są inwestycje w realną wartość związane z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych oraz odnawialnych źródeł energii w szczególności turbin wiatrowych i farm fotowoltaicznych

Struktura organizacyjna

Grupa kapitałowa