Kontakt

INWE Sp. z o.o.
22 270 11 10
biuro@inwe.pl

Adres:
ul. Londyńska 27, 03-921 Warszawa

KRS 0000488555
REGON 146932265
NIP 7010400644

Kapitał zakładowy 500 000,00 zł wpłacony w całości
Kapitał własny 21 972 092,32 zł
Formularz kontaktowy