Komunikaty

Dowiedz się więcej na temat swojej inwestycji
EEW12 – aktualizacja informacji 3
HUB Ekologiczne Elektrownie Inwestycja Ekologicza Elektrownia Wiatrowa 12 Sp. z o.o. Opublikowano2024-04-21

Szanowni Wspólnicy,

W związku z potrzebą jaka pojawiła się na rynku, a także w odpowiedzi na zapotrzebowanie dotychczasowych jak i nowych Wspólników Spółki uprzejmie informujemy, że docelowa liczba udziałów w Spółce zostanie zwiększona do maksymalnie 2.000 (podczas NZW, o którym poinformujemy w odrębnym komunikacie).

  1. Powyższa zmiana umożliwi Państwu płynniejsze (ewentualne) zbywanie swoich udziałów,
  2. a także usprawni proces dotyczący umarzania kapitału zapasowego Spółki.

W związku z dwukrotnym zwiększeniem maksymalnej liczby udziałów w Spółce, Wspólnikom, którzy dotychczas dokonali wpłat na podstawie Umowy Inwestycyjnej bądź też objęli już udziały, umożliwimy objęcie dodatkowych udziałów po nominalnej cenie w wysokości 50 zł, tak aby zachowali Państwo zakładany procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

  • Nowe udziały będą od teraz sprzedawane w wyższej cenie,
  • co z nawiązką pokryje dotychczasowym wspólnikom wydatek na zakup dodatkowych udziałów, zwiększając państwa stopę zwrotu z inwestycji.

Po przeprocesowaniu powyższej zmiany Umowy Spółki podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zwrócimy się do Państwa z przygotowanymi aneksami do podpisanych już umów Inwestycyjnych.

EEW12 – aktualizacja informacji 2
HUB Ekologiczne Elektrownie Inwestycja Ekologicza Elektrownia Wiatrowa 12 Sp. z o.o. Opublikowano2024-04-21

Szanowni Wspólnicy,

W związku z potrzebą jaka pojawiła się na rynku, a także w odpowiedzi na zapotrzebowanie dotychczasowych jak i nowych Wspólników Spółki uprzejmie informujemy, że docelowa liczba udziałów w Spółce zostanie zwiększona do maksymalnie 2.000 (podczas NZW, o którym poinformujemy w odrębnym komunikacie).

Powyższa zmiana umożliwi Państwu płynniejsze (ewentualne) zbywanie swoich udziałów, a także usprawni proces dotyczący umarzania kapitału zapasowego Spółki.

W związku z dwukrotnym zwiększeniem maksymalnej liczby udziałów w Spółce, Wspólnikom, którzy dotychczas dokonali wpłat na podstawie Umowy Inwestycyjnej bądź też objęli już udziały, umożliwimy objęcie dodatkowych udziałów po nominalnej cenie w wysokości 50 zł, tak aby zachowali Państwo zakładany procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Nowe udziały będą od teraz sprzedawane w wyższej cenie, co z nawiązką pokryje dotychczasowym wspólnikom wydatek na zakup dodatkowych udziałów, zwiększając państwa stopę zwrotu z inwestycji.

Po przeprocesowaniu powyższej zmiany Umowy Spółki podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zwrócimy się do Państwa z przygotowanymi aneksami do podpisanych już umów Inwestycyjnych.

PFN3 – aktualizacja informacji
HUB Nieruchomości Inwestycja PFN 3 Sp. z o.o. S.K. Opublikowano2024-04-21

Szanowni Wspólnicy,

W związku z potrzebą jaka pojawiła się na rynku, a także w odpowiedzi na zapotrzebowanie dotychczasowych jak i nowych Wspólników Spółki uprzejmie informujemy, że docelowa liczba udziałów w Spółce zostanie zwiększona do maksymalnie 2.000 (podczas NZW, o którym poinformujemy w odrębnym komunikacie).

Powyższa zmiana umożliwi Państwu płynniejsze (ewentualne) zbywanie swoich udziałów, a także usprawni proces dotyczący umarzania kapitału zapasowego Spółki.

W związku z dwukrotnym zwiększeniem maksymalnej liczby udziałów w Spółce, Wspólnikom, którzy dotychczas dokonali wpłat na podstawie Umowy Inwestycyjnej bądź też objęli już udziały, umożliwimy objęcie dodatkowych udziałów po nominalnej cenie w wysokości 50 zł, tak aby zachowali Państwo zakładany procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Nowe udziały będą od teraz sprzedawane w wyższej cenie, co z nawiązką pokryje dotychczasowym wspólnikom wydatek na zakup dodatkowych udziałów, zwiększając państwa stopę zwrotu z inwestycji.

Po przeprocesowaniu powyższej zmiany Umowy Spółki podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zwrócimy się do Państwa z przygotowanymi aneksami do podpisanych już umów Inwestycyjnych.

EEW13 – aktualizacja informacji
HUB Ekologiczne Elektrownie Inwestycja Ekologicza Elektrownia Wiatrowa 13 Sp. z o.o. Opublikowano2024-04-21

Szanowni Wspólnicy,

W związku z potrzebą jaka pojawiła się na rynku, a także w odpowiedzi na zapotrzebowanie dotychczasowych jak i nowych Wspólników Spółki uprzejmie informujemy, że docelowa liczba udziałów w Spółce zostanie zwiększona do maksymalnie 2.000 (podczas NZW, o którym poinformujemy w odrębnym komunikacie).

Powyższa zmiana umożliwi Państwu płynniejsze (ewentualne) zbywanie swoich udziałów, a także usprawni proces dotyczący umarzania kapitału zapasowego Spółki.

W związku z dwukrotnym zwiększeniem maksymalnej liczby udziałów w Spółce, Wspólnikom, którzy dotychczas dokonali wpłat na podstawie Umowy Inwestycyjnej bądź też objęli już udziały, umożliwimy objęcie dodatkowych udziałów po nominalnej cenie w wysokości 50 zł, tak aby zachowali Państwo zakładany procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Nowe udziały będą od teraz sprzedawane w wyższej cenie, co z nawiązką pokryje dotychczasowym wspólnikom wydatek na zakup dodatkowych udziałów, zwiększając państwa stopę zwrotu z inwestycji.

Po przeprocesowaniu powyższej zmiany Umowy Spółki podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zwrócimy się do Państwa z przygotowanymi aneksami do podpisanych już umów Inwestycyjnych.

PMPV3 – aktualizacja informacji
HUB Farmy Fotowoltaiczne Inwestycja PM PV3 Sp. z o.o. (Orzechowo) Opublikowano2024-04-21

Szanowni Wspólnicy,

W związku z potrzebą jaka pojawiła się na rynku, a także w odpowiedzi na zapotrzebowanie dotychczasowych jak i nowych Wspólników Spółki uprzejmie informujemy, że docelowa liczba udziałów w Spółce zostanie zwiększona do maksymalnie 2.000 (podczas NZW, o którym poinformujemy w odrębnym komunikacie).

Powyższa zmiana umożliwi Państwu płynniejsze (ewentualne) zbywanie swoich udziałów, a także usprawni proces dotyczący umarzania kapitału zapasowego Spółki.

W związku z dwukrotnym zwiększeniem maksymalnej liczby udziałów w Spółce, Wspólnikom, którzy dotychczas dokonali wpłat na podstawie Umowy Inwestycyjnej bądź też objęli już udziały, umożliwimy objęcie dodatkowych udziałów po nominalnej cenie w wysokości 50 zł, tak aby zachowali Państwo zakładany procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Nowe udziały będą od teraz sprzedawane w wyższej cenie, co z nawiązką pokryje dotychczasowym wspólnikom wydatek na zakup dodatkowych udziałów, zwiększając państwa stopę zwrotu z inwestycji.

Po przeprocesowaniu powyższej zmiany Umowy Spółki podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zwrócimy się do Państwa z przygotowanymi aneksami do podpisanych już umów Inwestycyjnych.

MPB – aktualizacja informacji
HUB Innowacje Inwestycja MPB-INWEST Sp. z o.o. Opublikowano2024-04-21

Szanowni Wspólnicy,

W związku z potrzebą jaka pojawiła się na rynku, a także w odpowiedzi na zapotrzebowanie dotychczasowych jak i nowych Wspólników Spółki uprzejmie informujemy, że docelowa liczba udziałów w Spółce zostanie zwiększona do maksymalnie 2.000 (podczas NZW, o którym poinformujemy w odrębnym komunikacie).

Powyższa zmiana umożliwi Państwu płynniejsze (ewentualne) zbywanie swoich udziałów, a także usprawni proces dotyczący umarzania kapitału zapasowego Spółki.

W związku z dwukrotnym zwiększeniem maksymalnej liczby udziałów w Spółce, Wspólnikom, którzy dotychczas dokonali wpłat na podstawie Umowy Inwestycyjnej bądź też objęli już udziały, umożliwimy objęcie dodatkowych udziałów po nominalnej cenie w wysokości 50 zł, tak aby zachowali Państwo zakładany procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Nowe udziały będą od teraz sprzedawane w wyższej cenie, co z nawiązką pokryje dotychczasowym wspólnikom wydatek na zakup dodatkowych udziałów, zwiększając państwa stopę zwrotu z inwestycji.

Po przeprocesowaniu powyższej zmiany Umowy Spółki podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zwrócimy się do Państwa z przygotowanymi aneksami do podpisanych już umów Inwestycyjnych.

WTI – aktualizacja informacji
HUB Innowacje Inwestycja WT-INWEST Sp. z o.o. Opublikowano2024-04-21

Szanowni Wspólnicy,

W związku z potrzebą jaka pojawiła się na rynku, a także w odpowiedzi na zapotrzebowanie dotychczasowych jak i nowych Wspólników Spółki uprzejmie informujemy, że docelowa liczba udziałów w Spółce zostanie zwiększona do maksymalnie 2.000 (podczas NZW, o którym poinformujemy w odrębnym komunikacie).

Powyższa zmiana umożliwi Państwu płynniejsze (ewentualne) zbywanie swoich udziałów, a także usprawni proces dotyczący umarzania kapitału zapasowego Spółki.

W związku z dwukrotnym zwiększeniem maksymalnej liczby udziałów w Spółce, Wspólnikom, którzy dotychczas dokonali wpłat na podstawie Umowy Inwestycyjnej bądź też objęli już udziały, umożliwimy objęcie dodatkowych udziałów po nominalnej cenie w wysokości 50 zł, tak aby zachowali Państwo zakładany procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Nowe udziały będą od teraz sprzedawane w wyższej cenie, co z nawiązką pokryje dotychczasowym wspólnikom wydatek na zakup dodatkowych udziałów, zwiększając państwa stopę zwrotu z inwestycji.

Po przeprocesowaniu powyższej zmiany Umowy Spółki podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zwrócimy się do Państwa z przygotowanymi aneksami do podpisanych już umów Inwestycyjnych.

PMPV1 – aktualizacja informacji
HUB Farmy Fotowoltaiczne Inwestycja PMPV1 – PM PV1 Sp. z o.o. (Tursko Wielkie) Opublikowano2024-04-21

Szanowni Wspólnicy,

W związku z potrzebą jaka pojawiła się na rynku, a także w odpowiedzi na zapotrzebowanie dotychczasowych jak i nowych Wspólników Spółki uprzejmie informujemy, że docelowa liczba udziałów w Spółce zostanie zwiększona do maksymalnie 2.000 (podczas NZW, o którym poinformujemy w odrębnym komunikacie).

Powyższa zmiana umożliwi Państwu płynniejsze (ewentualne) zbywanie swoich udziałów, a także usprawni proces dotyczący umarzania kapitału zapasowego Spółki.

W związku z dwukrotnym zwiększeniem maksymalnej liczby udziałów w Spółce, Wspólnikom, którzy dotychczas dokonali wpłat na podstawie Umowy Inwestycyjnej bądź też objęli już udziały, umożliwimy objęcie dodatkowych udziałów po nominalnej cenie w wysokości 50 zł, tak aby zachowali Państwo zakładany procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Nowe udziały będą od teraz sprzedawane w wyższej cenie, co z nawiązką pokryje dotychczasowym wspólnikom wydatek na zakup dodatkowych udziałów, zwiększając państwa stopę zwrotu z inwestycji.

Po przeprocesowaniu powyższej zmiany Umowy Spółki podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zwrócimy się do Państwa z przygotowanymi aneksami do podpisanych już umów Inwestycyjnych.

KOA – aktualizacja informacji
HUB Nieruchomości Inwestycja PFN Sp. z o.o. KOA Sp. K. Opublikowano2024-04-21

Szanowni Wspólnicy,

W związku z potrzebą jaka pojawiła się na rynku, a także w odpowiedzi na zapotrzebowanie dotychczasowych jak i nowych Wspólników Spółki uprzejmie informujemy, że docelowa liczba udziałów w Spółce zostanie zwiększona do maksymalnie 2.000 (podczas NZW, o którym poinformujemy w odrębnym komunikacie).

Powyższa zmiana umożliwi Państwu płynniejsze (ewentualne) zbywanie swoich udziałów, a także usprawni proces dotyczący umarzania kapitału zapasowego Spółki.

W związku z dwukrotnym zwiększeniem maksymalnej liczby udziałów w Spółce, Wspólnikom, którzy dotychczas dokonali wpłat na podstawie Umowy Inwestycyjnej bądź też objęli już udziały, umożliwimy objęcie dodatkowych udziałów po nominalnej cenie w wysokości 50 zł, tak aby zachowali Państwo zakładany procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Nowe udziały będą od teraz sprzedawane w wyższej cenie, co z nawiązką pokryje dotychczasowym wspólnikom wydatek na zakup dodatkowych udziałów, zwiększając państwa stopę zwrotu z inwestycji.

Po przeprocesowaniu powyższej zmiany Umowy Spółki podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zwrócimy się do Państwa z przygotowanymi aneksami do podpisanych już umów Inwestycyjnych.

EEW12 – aktualizacja informacji 1
HUB Ekologiczne Elektrownie Inwestycja Ekologicza Elektrownia Wiatrowa 12 Sp. z o.o. Opublikowano2024-03-02

Szanowni Wspólnicy,

W związku z potrzebą jaka pojawiła się na rynku, a także w odpowiedzi na zapotrzebowanie dotychczasowych jak i nowych Wspólników Spółki uprzejmie informujemy, że docelowa liczba udziałów w Spółce zostanie zwiększona do maksymalnie 2.000 (podczas NZW, o którym poinformujemy w odrębnym komunikacie).

Powyższa zmiana umożliwi Państwu płynniejsze (ewentualne) zbywanie swoich udziałów, a także usprawni proces dotyczący umarzania kapitału zapasowego Spółki.

W związku z dwukrotnym zwiększeniem maksymalnej liczby udziałów w Spółce, Wspólnikom, którzy dotychczas dokonali wpłat na podstawie Umowy Inwestycyjnej bądź też objęli już udziały, umożliwimy objęcie dodatkowych udziałów po nominalnej cenie w wysokości 50 zł, tak aby zachowali Państwo zakładany procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Nowe udziały będą od teraz sprzedawane w wyższej cenie, co z nawiązką pokryje dotychczasowym wspólnikom wydatek na zakup dodatkowych udziałów, zwiększając państwa stopę zwrotu z inwestycji.

Po przeprocesowaniu powyższej zmiany Umowy Spółki podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zwrócimy się do Państwa z przygotowanymi aneksami do podpisanych już umów Inwestycyjnych.