Innowacje

WT-INWEST Sp. z o.o. Produkcja pelletu drzewnego
Business HUB Innowacje
Wartość bilansowa kapitału własnego 14 544 626 zł
Udział w kapitale podstawowym 16%
W trakcie realizacji


MPB-INWEST Sp. z o.o. Rodzinny park rozrywki w Berlinie
Business HUB Innowacje
Wartość bilansowa kapitału własnego -28 082 zł
Udział w kapitale podstawowym 51%
Patronad Sp. z o.o. Platforma cashback'owa
Business HUB Innowacje
Wartość bilansowa kapitału własnego 1 146 594 zł
Udział w kapitale podstawowym 45%
TSL CAPITAL Sp. z o.o. Transport
Business HUB Innowacje
Wartość bilansowa kapitału własnego 5 000 zł
Udział w kapitale podstawowym 32%