Farmy Fotowoltaiczne

PMPV1 – PM PV1 Sp. z o.o. (Tursko Wielkie) Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Farmy PV
Wartość bilansowa kapitału własnego 12 613 483 zł
Udział w kapitale podstawowym 13%
PM PV3 Sp. z o.o. (Orzechowo) Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Farmy PV
Wartość bilansowa kapitału własnego 2 164 375 zł
Udział w kapitale podstawowym 17%
PM PV3 Sp. z o.o. (Węgorzyn) Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Farmy PV
Wartość bilansowa kapitału własnego 2 164 375 zł
Udział w kapitale podstawowym 17%
W trakcie realizacji


PM PV4 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Farmy PV
Wartość bilansowa kapitału własnego -2 015 zł
Udział w kapitale podstawowym 20%
PM GREEN CAPITAL Sp. z o.o. Bank projektów
Business HUB Farmy PV
Wartość bilansowa kapitału własnego 746 469,73 zł
Udział w kapitale podstawowym 50%