Elektrownie wiatrowe

Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 18 / GWS Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 5 323 427,08 zł
Udział w kapitale podstawowym 25%
Ekologicza Elektrownia Wiatrowa 20 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 4 333 408,76 zł
Udział w kapitale podstawowym 15%
Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 22 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 5 194 040,61 zł
Udział w kapitale podstawowym 15%
Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 23 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 4 400 418,83 zł
Udział w kapitale podstawowym 15%
Ekologiczna Elektrownia Witarowa 24 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 5 297 510,25 zł
Udział w kapitale podstawowym 15%
Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 25 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 9 262 400,77 zł
Udział w kapitale podstawowym 15%