Elektrownie wiatrowe

EIG ELEKTROWNIA 1 Sp. z o.o. S.k. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 1 687 177,29 zł
Udział w kapitale podstawowym 16%
EIG Synergia 3 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 3 382 085,42 zł
Udział w kapitale podstawowym 15%
EIG EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA 4 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 11 208 276,72 zł
Udział w kapitale podstawowym 15%
EIG EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA 5 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 11 858 916,48 zł
Udział w kapitale podstawowym 15%
Ekologicza Elektrownia Wiatrowa 7 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 5 251 753,60 zł
Udział w kapitale podstawowym 25%
Ekologicza Elektrownia Wiatrowa 8 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 4 729 494,60 zł
Udział w kapitale podstawowym 15%
Ekologicza Elektrownia Wiatrowa 9 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 10 602 344,28 zł
Udział w kapitale podstawowym 25%
Ekologicza Elektrownia Wiatrowa 10 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 6 685 535,71 zł
Udział w kapitale podstawowym 34%
Ekologicza Elektrownia Wiatrowa 11 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 4 117 331,30 zł
Udział w kapitale podstawowym 25%
Ekologicza Elektrownia Wiatrowa 12 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 4 117 331,30 zł
Udział w kapitale podstawowym 25%
Ekologicza Elektrownia Wiatrowa 13 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 8 103 973,76 zł
Udział w kapitale podstawowym 25%
Ekologicza Elektrownia Wiatrowa 14 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 9 428 888,90 zł
Udział w kapitale podstawowym 26%
Ekologicza Elektrownia Wiatrowa 15 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 21 017 661,59 zł
Udział w kapitale podstawowym 25%
Ekologicza Elektrownia Wiatrowa 16 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 9 484 585,39 zł
Udział w kapitale podstawowym 25%
Ekologicza Elektrownia Wiatrowa 17 Sp. z o.o. Produkcja EE (energii elektrycznej)
Business HUB Elektrownie Wiatrowe
Wartość bilansowa kapitału własnego 9 843 326,25 zł
Udział w kapitale podstawowym 25%