Holding

Od 2013 roku koncentrujemy się na zarządzaniu strategicznym i nadzorze inwestycyjnym. Tworzymy solidny portfel dedykowanych spółek celowych, który łączy i wspiera przedsięwzięcia o dużym potencjale.

Struktura organizacyjna

Podejmowane przez nas decyzje inwestycyjne opierają się na rygorystycznym zarządzaniu ryzykiem oraz systemowym monitorowaniu działań wykonawczych.
To one gwarantują ochronę interesów naszych partnerów i udziałowców, a co za tym idzie zapewniają im spokój i bezpieczeństwo.
INWE Holding Nabywa udziały oraz zapewnia doradztwo i podejmuje strategiczne decyzje biznesowe w podległych spółkach portfelowych. Głównym zadaniem INWE jest stabilne pomnażanie kapitału - zarówno własnego, jak i należącego do współinwestorów Pracowni Finansowej. Dzieje się to poprzez inwestycje w stabilne i przewidywalne przedsięwzięcia, unikając projektów ryzykownych o niejasnej i krótkoterminowej perspektywie.

Działania INWE cechuje duży stopień responsywności do zmieniających się warunków rynkowych. Elastyczność i zdolność szybkiej adaptacji umożliwia mu Centrum Usług, które stanowi wysoko wykwalifikowane, interdyscyplinarne zaplecze obsługujące wszystkie spółki celowe grupy. Ponieważ INWE bazuje na ekspertyzie i wieloletnim doświadczeniu, możliwość nawiązania współpracy kierowana jest wyłącznie do przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji, udowodnionej efektywności oraz wysokich kompetencjach.
Pracownia Finansowa Pracownia Finansowa jest polską firmą z grupy INWE założoną w 2013 roku. Specjalizuje się w relacjach inwestorskich z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji. Pomaga inwestorom prywatnym oraz przedsiębiorcom w ułożeniu optymalnego planu dywersyfikacji w oparciu o sprawdzony system obsługi.

Misją firmy jest świadczenie najwyższego poziomu usług w zakresie profesjonalnej obsługi inwestorów oraz optymalizacja procesów. Firma wielokrotnie wyróżniana za działania prowadzone w obszarze CSR, wysoką jakość realizowanej polityki współpracy, a także przyczynianie się do rozwoju uczciwego biznesu w Polsce.
Centrum Usług Zarządzanie dziesiątkami projektów inwestycyjnych w ramach grupy INWE wymaga zaufanego i sprawnego systemu monitorowania procesów biznesowych. Centrum Usług jest więc wewnętrznym organem, którego głównym zadaniem jest dostarczanie kompleksowej i specjalistycznej obsługi operacyjnej dla wszystkich spółek portfelowych grupy.

Zakres działalności Centrum Usług obejmuje wykwalifikowaną i jednolitą administrację, księgowość, pomoc i wdrażanie rozwiązań IT oraz ciągłe wsparcie prawne, co pozwala na optymalizację działań całej grupy i zwiększenie jej efektywności biznesowej.
Energia Pro Energia Pro jest dedykowaną spółką tzw. Partnerem
Technologicznym (w 100% zależnym od INWE ), który
zabezpiecza realizację nowych inwestycji oraz świadczy
usługi utrzymania oraz serwisu pracujących Elektrowni
Wiatrowych.

Model Biznesowy

INWE zamierza systematycznie zwiększać skalę prowadzonych inwestycji oraz zwiększać rentowność prowadzonej działalności dla Inwestorów w spółkach celowych.
Wykorzystanie Pracowni Finansowej Sp. z.o.o oraz Centrum Usług Sp. z o.o., które dzięki specjalizacji na wybranym obszarze oraz standaryzacji procedur pozwalają na sprawne obsługiwanie i nadzór nad spółkami celowymi z portfela inwestycyjnego INWE.

Podstawowym obszarem inwestycyjnym są inwestycje w realną wartość związane z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych oraz odnawialnych źródeł energii w szczególności turbin wiatrowych i farm fotowoltaicznych.

Grupa INWE

INWE nabywa udziały oraz zapewnia doradztwo i podejmuje strategiczne decyzje biznesowe w podległych spółkach portfelowych. Głównym zadaniem INWE jest stabilne pomnażanie kapitału - zarówno własnego, jak i należącego do współinwestorów Pracowni Finansowej.
Dzieje się to poprzez inwestycje w stabilne i przewidywalne przedsięwzięcia, unikając projektów ryzykownych o niejasnej i krótkoterminowej perspektywie. Działania INWE cechuje duży stopień responsywności do zmieniających się warunków rynkowych. Elastyczność i zdolność szybkiej adaptacji umożliwia mu Centrum Usług, które stanowi wysoko wykwalifikowane, interdyscyplinarne zaplecze obsługujące wszystkie spółki celowe grupy.

Ponieważ INWE bazuje na ekspertyzie i wieloletnim doświadczeniu, możliwość nawiązania współpracy kierowana jest wyłącznie do przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji, udowodnionej efektywności oraz wysokich kompetencjach.
Maciej Musiał
Maciej Musiał Prezes Zarządu INWE
Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego. Posiada międzynarodowy certyfikat EFG® – European Financial Guide nadawany przez European Federation of Financial Professionals (EFFP) w Bad Homburg. W latach 2006-2008 studiował Budownictwo w szkole oficerskiej na Wydziale Inżynierii lądowej i Geodezji w Wojskowej Akademii Technicznej. Działalność w branży finansowej rozpoczął w 2007 roku zakładając firmę̨ SET FINANCE. Następnie z sukcesami realizował kolejne projekty współpracując z firmami pośrednictwa finansowego. W 2010 roku został członkiem Rady Nadzorczej spółki giełdowej MONTU Holding SA. W 2011 roku był członkiem zarządu BM Medical SA, a następnie w 2012 roku Polfa SA. Współzałożyciel i wiceprezes firmy pośrednictwa finansowego AFORTI Finance SA do połowy 2013 roku. Od 2013 roku współzałożyciel i Prezes Zarządu spółki INWE Sp. z o.o.
Tomasz Wiśniewski
Tomasz Wiśniewski Prezes Zarządu Pracowni Finansowej
Certyfikowany doradca finansowy, posiada międzynarodowy certyfikat EFG® – European Financial Guide. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach managerskich w międzynarodowych korporacjach takich jak LG Electronics Polska, czy PTK Centertel (Orange). Od 2010 roku prowadzi projekty inwestycyjne. Z firmą Pracownia Finansowa związany jest niemalże od samego początku jej istnienia. Najpierw jako Dyrektor e-commerce odpowiadał za koordynację działań z zakresu sprzedaży oraz marketingu. Obecnie obszarem jego odpowiedzialności jest pion komunikacji i finansowania inwestycji. Na stanowisku Prezesa Zarządu Pracowni Finansowej Inwestycje odpowiada za wszelkie działania związane z tworzeniem oraz realizacją strategii pozyskiwania kapitału dla projektów inwestycyjnych oraz zarządzaniem relacjami inwestorskimi.
Mirosław Woźniak
Mirosław Woźniak Dyrektor Hub Innowacje
Wykształcenie kierunkowe w zarządzaniu zdobył na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, a następnie ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie w Krakowie na multi-dyscyplinarnym kierunku „Ekonomia, Finanse, Zarządzanie”. Przez ponad 20 lat pracy zarządzał procesami biznesowymi oraz rozwijał przedsięwzięcia inwestycyjne, a także projekty zwiększające efektywność oraz innowacyjność dla globalnych organizacji takich jak PepsiCo oraz Orange. W latach 2009-2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Retail S.A., gdzie zdobył doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego.
Paweł Mazur
Paweł Mazur Członek Zarządu INWE
Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University na kierunku Zarządzanie Strategiczne oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na kierunku bankowość. Od 2005 roku związany z rynkiem finansowym, gdzie pełnił szereg funkcji w obszarze corporate finance, m.in. w Credit Agricole, EFG Eurobank Ergasias, Raiffeisen Bank Polska i mBank. W latach 2012-2019 prezes zarządu ANG Biznes S.A., a w latach 2019-2021 prezes Grupy PCWO S.A. i członek Rady Nadzorczej PCWO Energy S.A., jednego z największych polskich deweloperów energii słonecznej (PV). Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, tworzeniu modeli biznesowych oraz pozyskiwaniu funduszy.
Natalia Nowak
Natalia Nowak Członek Zarządu Hub Wiatraki
Absolwentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowisku Specjalisty ds. Administracji w korporacjach takich jak Cyfrowy Polsat, Polkomtel a także w Kancelarii Radców Prawnych. Z firmą Pracownia Finansowa związana jest od 2019 r. Najpierw jako Specjalista ds. Administracji a następnie, od 2022 r., jako Dyrektor Biura Zarządu INWE. Obecnie obszarem jej odpowiedzialności jest pion odnawialnych źródeł energii. Na stanowisku Członka Zarządu INWE odpowiada za wszelkie działania związane z koordynacją, tworzeniem oraz realizacją inwestycji w odnawialne źródła energii – elektrowni wiatrowych.
Przemysław Wójcik
Przemysław Wójcik Członek Zarządu Hub Nieruchomości
Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami wyspecjalizowanymi w obsłudze klienta w tym klienta zamożnego. Współpracował z takimi firmami jak Telekomunikacja Polska Orange oraz Grupa Żywiec odpowiadając za obszar obsługi i sprzedaży w kanałach B2C oraz B2B. Od 2014 roku inwestor projektów elektrowni wiatrowych realizowanych w ramach inwestycji grupy kapitałowej INWE. W 2015 roku dołączył do Pracowni Finansowej, najpierw jako członek zespołu odpowiedzialnego za pozyskanie kapitału dla projektów inwestycyjnych, aby następnie stworzyć Biuro Obsługi Inwestora oraz zautomatyzować procesy komunikacji z Inwestorami poprzez Panel Inwestora. Jako Dyrektor BOI zarządzał zespołem dedykowanym do telefonicznej oraz mailowej obsługi Inwestorów, a także koordynował proces raportowania do udziałowców w Panelu Inwestora. Następnie powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pracowni Finansowej, gdzie odpowiadał za zarządzanie procesami związanymi z obsługą spółek celowych w grupie kapitałowej oraz relacjami inwestorskimi. Od czerwca 2023 roku Członek Zarządu INWE odpowiedzialny za obszar związany z realizacją inwestycji deweloperskich.
Zofia Trawińska-Kusza
Zofia Trawińska-Kusza Prezes Zarządu Centrum Usług Sp. z o.o.
Z Centrum Usług Sp. z o.o. związana od 2021 roku - buduje efektywne procesy wspierające zarządzanie i dynamiczny rozwój grupy kapitałowej. Obecnie sprawuje nadzór nad wszystkimi procesami korporacyjnymi, stale dążąc do podnoszenia ich efektywności. Zofia Trawińska-Kusza posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz świadczenia usług profesjonalnych w sektorze bankowości prywatnej. W latach 2010-2020 związana z grupą kapitałową Getin Noble Bank, odpowiedzialna za zarządzanie spółką utrzymującą relację klienta zamożnego z bankiem. Absolwentka studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Wychowania Fizycznego.
Piotr Mikołajewski
Piotr Mikołajewski Asystent Zarządu
Asystent Zarządu - doświadczony profesjonalista, łączący lokalną wiedzę z globalną perspektywą. Absolwent Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, pełen zaangażowania asystent zarządu z rocznym stażem w firmie, pragnie dzielić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem. W swojej bogatej karierze zawodowej pracował w różnych firmach i na różnych stanowiskach, co pozwoliło mu zbudować imponujący pakiet umiejętności interpersonalnych i obsługi klienta. Pięcioletnie doświadczenie pracy za granicą poszerzyło jego horyzonty i pozwoliło zdobyć cenne doświadczenie. Współpraca z ludźmi z różnych kultur i poznanie nowych stylów pracy ukształtowały go w elastycznego i otwartego na innych człowieka. Jako asystent zarządu zapewnia kompleksowe wsparcie administracyjne i organizacyjne dla zarządu firmy.