Holding

Inwestujemy w grupie kapitałowej od 2013 roku

0
zrealizowanych projektów inwestycyjnych
0
projektów w trakcie realizacji
0
spółek celowych realizujących inwestycje
0
milionów PLN w inwestycjach grupowych
INWE
Kapitał, który pracuje na sukces

INWE jest polską firmą inwestycyjną skoncentrowaną na rynku odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa mieszkaniowego. Stale poszukuje inwestycji oferujących najlepszy zysk przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka. Jest spółką holdingową, która nabywa udziały w spółkach celowych i prowadzi nadzór Inwestorski

Struktura organizacyjna

INWE zamierza systematycznie zwiększać skalę prowadzonych inwestycji oraz zwiększać rentowność prowadzonej działalności dla Inwestorów w spółkach celowych.

Wykorzystanie Pracowni Finansowej Spzoo oraz Centrum Usług Spzoo, które dzięki specjalizacji na wybranym obszarze oraz standaryzacji procedur pozwalają na sprawne obsługiwanie i nadzór nad spółkami celowymi z portfela inwestycyjnego INWE.

Podstawowym obszarem inwestycyjnym są inwestycje w realną wartość związane z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych oraz odnawialnych źródeł energii w szczególności turbin wiatrowych i farm fotowoltaicznych

Grupa kapitałowa

INWE zostało stworzone w celu wydzielenia obszaru związanego z wyborem i nadzorem nad inwestycjami portfelowymi.  Inwestuje na rynkach odnawialnych źródeł energii, budownictwa mieszkaniowego i start-upów. Stale poszukuje najlepszych inwestycji oferujących najlepszy zysk przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka. Firmy, które posiadają odpowiednie kompetencje i mogą wykazać się sukcesami w poprzednich realizacjach mogą dołączyć do grona partnerów INWE. INWE, tak samo jak Inwestorzy, ma udział w spółkach celowych, powołanych w celu realizacji projektów inwestycyjnych, dlatego Inwestorzy mogą być pewni, że INWE będzie zabiegać o jak najlepszy wynik. 

Dane rejestrowe:
INWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-921, ul. Londyńska 27, KRS 0000488555, REGON 146932265, NIP 7010400644, o kapitale zakładowym 500.000 zł. wpłaconym w całości.

Pracownia Finansowa to miejsce, w którym najważniejszy zawsze będzie Inwestor. Dzięki zmianom w strukturze organizacyjnej możemy jeszcze bardziej skupić się na obsłudze inwestorskiej na najwyższym poziomie. Tutaj inwestor znajdzie wsparcie Biura Obsługi Inwestora, a także Investment Managerów i otrzyma dane o postępach w swoich inwestycjach. Dla Państwa wygody wciąż rozwijamy również Panel Inwestora PF oraz aplikację mobilną, czyli narzędzia do stworzenia własnego planu dywersyfikacji.

Dane rejestrowe:
Pracownia Finansowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-921, ul. Londyńska 27, KRS 0001061232, REGON 526510515, NIP 1133110320. Kapitał zakładowy 100.000 zł. wpłacony w całości.

Centrum Usług.biz zapewnia jednolitą i wykwalifikowaną jakość usług biznesowych dla spółek z grupy INWE w zakresie: administracji, księgowości, IT oraz pomocy prawnej. Zarządzanie dziesiątkami projektów inwestycyjnych w ramach grupy INWE wymaga sprawnego systemu zarządczego i ciągłego monitorowania procesów biznesowych.

Dane rejestrowe:
Centrum Usług Sp. z o.o.  z siedziba w Warszawie, 03-921, ul. Londyńska 27, KRS 0000875330, REGON 387814642, NIP 1133025181, o kapitale zakładowym 5.000 zł. wpłaconym w całości.

Zarząd

Maciej Musiał – Prezes Zarządu INWE Sp. z o.o.

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego. Posiada międzynarodowy certyfikat EFG® – European Financial Guide nadawany przez European Federation of Financial Professionals (EFFP) w Bad Homburg. W latach 2006-2008 studiował Budownictwo w szkole oficerskiej na Wydziale Inżynierii lądowej i Geodezji w Wojskowej Akademii Technicznej. Działalność w branży finansowej rozpoczął w 2007 roku zakładając firmę̨ SET FINANCE.

Następnie z sukcesami realizował kolejne projekty współpracując z firmami pośrednictwa finansowego. W 2010 roku został członkiem Rady Nadzorczej spółki giełdowej MONTU Holding SA. W 2011 roku był członkiem zarządu BM Medical SA, a następnie w 2012 roku Polfa SA. Współzałożyciel i wiceprezes firmy pośrednictwa finansowego AFORTI Finance SA do połowy 2013 roku. Od 2013 roku współzałożyciel i Prezes Zarządu spółki INWE Sp. z o.o.

Tomasz Wiśniewski – Prezes Zarządu Pracownia Finansowa Sp. z o.o.

Certyfikowany doradca finansowy, posiada międzynarodowy certyfikat EFG® – European Financial Guide. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach managerskich w międzynarodowych korporacjach takich jak LG Electronics Polska, czy PTK Centertel (Orange). Od 2010 roku prowadzi projekty inwestycyjne. Z firmą Pracownia Finansowa związany jest niemalże od samego początku jej istnienia. Najpierw jako Dyrektor e-commerce odpowiadał za koordynację działań z zakresu sprzedaży oraz marketingu. Obecnie obszarem jego odpowiedzialności jest pion komunikacji i obsługi inwestorów. Na stanowisku Prezesa Zarządu Pracowni Finansowej odpowiada za wszelkie działania związane z zarządzaniem relacjami inwestorskimi.

Mirosław Woźniak – Prezes Zarządu Centrum Usług Sp. z o.o.

Wykształcenie kierunkowe w zarządzaniu zdobył na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, a następne ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie w Krakowie na multi-dyscyplinarnym kierunku „Ekonomia, Finanse, Zarządzanie”. Przez ponad 20 lat pracy zarządzał procesami biznesowymi oraz rozwijał przedsięwzięcia inwestycyjne, a także projekty zwiększające efektywność oraz innowacyjność dla globalnych organizacji takich jak PepsiCo oraz Orange. W latach 2009-2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Retail S.A., gdzie zdobył doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego. Jako Prezes Zarządu Centrum Usług odpowiada za budowanie efektywnych procesów operacyjnych wspierających zarządzanie i rozwój grupy kapitałowej.

Struktura organizacyjna

Firmy odnoszące sukcesy, które chcą zwiększyć skalę prowadzonych inwestycji mogą dołączyć do grona partnerów INWE.

Przedsiębiorcy i inwestorzy prywatni mogą zostać wspólnikami spółek działających  w grupie INWE i w ten sposób stworzyć własny dochód pasywny.