Fundusz

INWE Capital ZASI jest na etapie procesu o uzyskanie wpisu do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego