ESG

Polityka ESG

Prowadzenie biznesu z uwzględnieniem odpowiedzialności ekologicznej, społecznej, a także zrównoważonego rozwoju, jest bardzo ważne dla całej grupy INWE.
Odnawialne źródła energii
Cel
Wspieranie rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w zakresie energetyki wiatrowej i słonecznej jako elementu transformacji energetycznej, a także ochrony środowiska i czystego powietrza.
Nieruchomości
Cel
Udział w rozwoju rynku nieruchomości deweloperskich w dużych miastach z uwzględnieniem polityki prorodzinnej.
Innowacje
Cel
Uczestnictwo w rozwoju gospodarczym w skali krajowej i europejskiej poprzez inwestowanie w skalowalne biznesy m.in. na rynku biomasy, e-commerce, branży rozrywkowej.

Odpowiedzialne inwestowanie w trosce o zdrowie i życie Polaków

Zależy nam na tym, aby obszar naszych działań przyczyniał się do poprawy jakości życia w Polsce i na świecie.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach oszczędzanie energii przestało być wystarczające, a jest wręcz niemożliwe. Zużycie prądu stale rośnie.

Elektryczność jest nam potrzebna do wykonywania codziennych czynności, niezbędna do pracy, nauki, a najbardziej do niesienia pomocy.
Skoro energia elektryczna determinuje dalszy rozwój ludzkości to najlepszym wyjściem, jakie dostrzega grupa INWE, jest inwestowanie w produkcję energii w ekologiczny sposób.

INWE przeciwko katastrofie klimatycznej

Jednym z największych wyzwań, z którymi aktualnie mierzy się ludzkość jest ogromna ilość zanieczyszczeń produkowana przez człowieka i przedostająca się do atmosfery.

Jest to wynik wzrostu zużycia paliw kopalnych, a także wzrost ogólnej emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji, uwalnianych do powietrza.
Grupa INWE zarządza parkami wiatrowymi, które mogą zasilić ponad 19000 gospodarstw domowych rocznie.
Jeśli Polska zwiększy udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym i zrezygnuje z energetyki węglowej na rzecz ekologicznych elektrowni, to dzięki elektrowniom wiatrowym zarządzanym przez INWE, rocznie nie dostanie się do atmosfery:
ok. 28800 ton dwutlenku węgla
ok. 64 tony dwutlenku siarki
ok. 32 tony dwutlenku azotu
ok. 16 ton pyłów

INWE przeciwko katastrofie wodnej

Kolejnym powodem, przemawiającym za tym, aby rezygnować z elektrowni węglowych na rzecz OZE, jest fakt, że wpływają one także na olbrzymie zużycie wody w Polsce. Zużywają aż 70% wody w naszym kraju.

Jest to informacja tym bardziej druzgocąca w dobie wszechobecnej suszy, wywołującej pożary gigantycznych obszarów lasów. Susza natomiast dodatkowo obniża poziom wód w rzekach i jeziorach, a letnie upały zwiększają ich temperaturę, co wpływa na spadek możliwości schładzania generatorów (do czego zużywana jest woda w elektrowniach węglowych) i zmniejsza możliwości produkcyjne tych elektrowni.
Grupa INWE zarządza parkami wiatrowymi, które mogą wygenerować z wiatru 32000 MW zielonej energii rocznie.
Jeśli Polska zwiększy udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym i zrezygnuje z energetyki węglowej na rzecz ekologicznych elektrowni, to dzięki elektrowniom wiatrowym zarządzanym przez INWE zaoszczędzimy rocznie:
1 500 000 L wody

INWE z dbałością o bioróżnorodność

Grupa INWE zarządza farmami fotowoltaicznymi, które dzięki wykorzystaniu obszarów słabej jakości gleb, wyłączonych z produkcji rolnej, przyczyniają się do ochrony gatunków mniejszych zwierząt, ograniczając tym samym wykorzystanie oprysków chemicznych na tych terenach.
Farmy słoneczne zarządzane przez INWE to:
Alternatywne miejsca lęgowe ptaków
Wzbogacenie różnorodności gatunkowej flory
Atrakcyjność dla owadów zapylających
Bogata baza pokarmowa dla zwierząt – bezkręgowce
Przyjazne dla płazów i gadów
Retencja wód opadowych
Ochrona przed pustynnieniem

Kodeks Etyki grupy INWE

W procesie zrównoważonego rozwoju grupy INWE kierujemy się czterema głównymi wartościami biznesowymi, które stanową podstawę współpracy w zespołach, a także z partnerami i dostawcami.
Poszanowanie prawa Podstawą działań grupy INWE jest znajomość i poszanowaniem prawa. Wszelkie podejmowane działania z ramienia grupy INWE muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
Jakość Podejmujemy współpracę z ekspertami w swoich dziedzinach. W tym celu audytujemy partnerów i dostawców, aby potwierdzić doświadczenie i wymaganą jakość. Dbamy o profesjonalizm w kontaktach i wysoką jakość obsługi.
Odpowiedzialność Wiemy, że dbałość o odpowiednie relacje biznesowe ma wpływ na efekty realizowanej współpracy. Jesteśmy odpowiedzialni za podejmowane decyzje biznesowe oraz dokładamy wszelkich starań, aby wywierały one pozytywny wpływ na otoczenie.
Wzajemny szacunek We współpracy wszyscy jesteśmy sobie równi i dbamy o odnoszenie się do wszystkich z szacunkiem. Nie dyskryminujemy nikogo i uznajemy różnorodność, dbając o nietykalność godności innych osób, a także otoczenia.