Inwestycje w realną wartość.

Jesteśmy polską grupa kapitałową skoncentrowaną na projektach przynoszących wymierną korzyść społeczno-gospodarczą.

Specjalizujemy się w odnawialnych źródłach energii, nowoczesnych nieruchomościach mieszkaniowych i innowacjach.
Dowiedz się więcej
zobacz video

TWORZYMY LEPSZE JUTRO

Wybieramy i prowadzimy inwestycje z pełną świadomością ich znaczenia dla przyszłych pokoleń.
Konsekwentnie realizujemy długoterminowe strategie inwestycyjne, nastawione na dobrobyt i tworzenie zrównoważonej przyszłości naszego kraju.

Nasza misja

Wsparcie i rozwój przedsięwzięć zgodnych z wizją i wartościami INWE poprzez budowę trwałego i zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.
Elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, budownictwo oraz innowacje przemysłowe gwarantują stabilność i są przewidywalne finansowo.
Nasza polityka inwestycyjna oparta jest na starannym doborze projektów, a także długoterminowej współpracy z zaufanymi partnerami biznesowymi, co przekłada się na konkretne wyniki.
Wyprodukowana energia elektryczna 245 757 MWh
Redukcja emisji CO2 196 606 ton
Oddana powierzchnia mieszkaniowa 13 tys. m2
Zainstalowana moc w Odnawialnych Źródłach Energii 46,9 MW

Inwestycje w realną wartość.

Kapitał, który pracuje

Prowadzimy wybór, zarząd i nadzór nad inwestycjami grupy kapitałowej.
Identyfikujemy i wspieramy projekty działania, które oferują wysoką stopę zwrotu przy zachowaniu odpowiedniego niedużego poziomu ryzyka.
Przejmujemy oraz finansujemy rozwój trwających przedsięwzięć, co pozwala na zwiększanie skali operacji i osiąganie lepszych wyników.
Dowiedz się więcej na temat swojej inwestycji
Ilość projektów inwestycyjnych 51
Na rynku 11 lat
Ilość spółek celowych 58
Kapitał w inwestycjach 400 mln

Holding

Od 2013 roku koncentrujemy się na zarządzaniu strategicznym, nadzorze inwestycyjnym oraz tworzymy solidny portfel dedykowanych spółek celowych, który łączy i wspiera przedsięwzięcia o dużym potencjale.
Kadra zarządzająca to doświadczeni specjaliści, którzy łączą wiedzę z pasją do inwestowania. Dzięki podejściu opartemu na analizie i strategii, osiągamy wysokie stopy zwrotu dla naszych klientów.
Jesteśmy zdolni do przewidywania trendów i identyfikowania opłacalnych okazji inwestycyjnych, co pozwala nam osiągać sukcesy finansowe.